Voor spoedklussen kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0223-521102.

Checklist

Storingen aan uw cv-ketel zal Idema Installatie Service altijd zo snel mogelijk verhelpen. Wellicht kunt u de storing direct zelf oplossen aan de hand van onderstaande checklist.

Controleer of

  • de waterdruk juist is (1,5 - 2 bar).
  • de gaskraan openstaat.
  • de waakvlam brandt (indien aanwezig).
  • de cv-ketel herstart kan worden. Zo ja, reset de cv-ketel.
  • de stekker in de wandcontactdoos zit.
  • de thermostaat hoog genoeg staat.
  • de zekering in de zekeringengroepenkast niet kapot is.
  • de warmwaterkranen niet lekken.
  • de klokthermostaat op batterijen werkt. Wanneer het display uit of onvoldoende leesbaar is, dient u de batterijen te vervangen.

Contact

Lukt het niet om de storing zelf te verhelpen?
Neem dan contact op met Idema Installatie Service via de e-mail of telefonisch op 0223-521102. Voor storingen aan uw cv-leidingen, waterlekkages, gasstoringen, daklekkages, mechanische ventilatie en rioolproblemen kunt u ook altijd contact opnemen met Idema Installatie Service.